Comunicat de premsa – 3 Desembre

Cita

Comunicat de premsa – 3 Desembre

Després de veure degradades les condicions laborals de les treballadores,
després de patir diferents increments en la quota,
després de patir la incertesa sobre la seva continuïtat,
després de participar en falses «comissions de viabilitat» amb la vicerectora Farell,
després d’escoltar com sistemàticament ens canvien els arguments (no és viable,  l’edifici es cau, la UAB no té recursos suficients, l’edifici necessita millores…);
avui, les  mares i els pares de la Gespa acompanyades de sindicats, estudiants, altres famílies i amics de la Gespa, ens «tanquem» al centre, en protesta davant l’imminent tancament del mateix i diem prou a aquesta farsa.

La Gespa, 40 anys després de la seva creació, és encara un espai essencial  per a la conciliació laboral, per a la formació i la recerca. 
Així ho pensen les 1.500 persones que han aportat la seva signatura per a evitar-ne el tancament.
Així ho defensen múltiples entitats que ens han fet arribar les seves cartes de suport.
Així es defensa en el darrer pla d’igualtat quan s’afirma que cal «Construir un model de conciliació que garanteixi la igualtat entre dones i homes en la cura i la corresponsabilitat. Promoure que la universitat sigui un referent pel que fa a drets de conciliació i obligacions en la cura«.
La UAB no es pot permetre prescindir d’un recurs essencial com és la Gespa. Aquest és un fet irrefutable, com també ho és la manca de voluntat negociadora que ha demostrat aquest equip i en concret la vicerectora Farell.
La reducció del 30% de l’aportació que fa la UAB a la Gespa que ja hem patit durant aquests darrers anys ha implicat l’acomiadament, el trasllat de treballadores i l’increment de les quotes. Això no ha estat suficient per a la vicerectora que sembla entossudida a desmantellar el centre.
La proposta que, en un gest magnànim ara posa sobre la taula, consisteix en una reducció dràstica (60%) de l’aportació per l’any 2015. Aquesta nova reducció, aplicada ja sobre la proposta de pressupostos de la Universitat, es traduirà en un nou increment de quota i en la reducció dels salaris de les treballadores.
La vicerectora i l’equip de govern saben que això equival, de facto, al tancament del centre.
La Gespa és UAB. Es va crear fa 40 anys per persones treballadores que necessitaven, com necessitem ara, tenir els seus fills a prop quan s’havien de reincorporar a la feina.
No és un servei que hagi de buscar el lucre. 
No és un apèndix prescindible. 
No és una càrrega, ni un luxe.
És una necessitat real per a tots nosaltres.
No deixarem que ens trepitgeu la Gespa
ens tanquem perquè no ens tanqueu!!

Nota de premsa – 20 Novembre

Cita

Nota de premsa – 20 Novembre

No al tancament de «la Gespa»

L’Escola Bressol Gespa de la Universitat Autònoma de Barcelona torna a patir noves retallades en l’aportació que la UAB fa al centre.
Des del 2010 fins a l’actualitat l’aportació de la UAB a l’Escola Bressol Gespa s’ha reduït en prop d’un 30% (de 267.000 € l’any 2010 a 190.000 € l’any 2014). Aquestes reduccions s’han traduït en pujades en la quota d’escolaritat de les famílies que actualment és de 444€/mes.

Com a resultat de la nova pujada de quotes, el curs 2014-2015, l’Escola ha patit una reducció de les inscripcions d’un 35%.
La política d’austeritat que abandera la vicerectora d’economia de la UAB posa en perill la continuïtat de l’Escola Bressol. La seva proposta de viabilitat consisteix a reduir, ja no un 30% sinó un 60% l’aportació de la UAB a l’Escola per a l’any 2015, deixant-la en 80.000 euros.

Membres del Patronat de l’Escola, juntament amb representants sindicals i l’AMPA de l’Escola van conformar una comissió de viabilitat per trobar solucions a la delicada situació en la qual es troba al centre. Tot i això, les propostes de l’AMPA es van considerar insuficients i va prevaldre la proposta del Patronat la qual consistia a baixar els sous del professorat i pujar la quota d’escolaritat amb l’objectiu de reduir l’aportació de la UAB al centre en els termes que proposa la vicerectora d’economia.

Aquesta nova i dràstica retallada de l’aportació de la UAB a l’Escola equival al tancament del centre, doncs provocarà una disminució de la qualitat docent, així com una nova davallada d’inscripcions amb la conseqüent inviabilitat econòmica.
L’Escola Bressol Gepa és un recurs essencial per a la conciliació laboral i un dret històric de les persones treballadores de la Comunitat Universitària. Així mateix, l’Escola participa de la recerca, la docència i la projecció de la Universitat.

Per a evitar-ne el tancament, diferents col·lectius han iniciat una recollida de signatures on, a data d’avui, s’hi poden trobar més de 1.500 adhesions.

Si ho desitgeu, podeu signar a: http://goo.gl/forms/voCvM3hCyJ

AMPA
E.B. GESPA