Carta oberta de la Junta del AMPA, de l’Escola Bressol Gespa

Estándar

Avui dia 30 de juny, la Universitat Autònoma de Barcelona ha acomiadat la Mercedes Màrquez, presidenta de l’AMPA de la Escola Bressol Gespa i portaveu de les mares i pares de l’Escola. La Merce, que es una professional molt valorada al seu camp, gaudia d’un contracte indefinit (capítol VI) amb 12 anys d’antiguitat.

La Merce ha assumit un compromís personal immens en la defensa de l’escola bressol, ha estat la nostra veu i cara d’aquest llarg conflicte. Ha parlat amb la premsa, ha participat en els suposats intents de negociació, ha buscat solucions arreu per mantenir La Gespa i ha estat ella qui hi ha llegint i defensat davant de l’equip de govern els comunicats que hem redactat entre tots i totes.

Ella, s’ha apropat sempre a totes les parts: sindicats, estudiants, mestres, equip de govern i mares i pares amb voluntat de trobar acords. La Merce ha estat la nostra força quan les nostres defallien.

Es difícil no veure en aquest acomiadament una represàlia per la seva enèrgica i decidida defensa de l’escola i les seves darreres intervencions davant del Consell de Govern de la UAB, on es feia palès que la decisió de l’equip de tancar la Gespa ja estava presa.

La Junta del AMPA de l’EB Gespa mostrem la nostra absoluta indignació i rebuig cap aquest acomiadament i exigim la reincorporació a la seva feina de la nostra presidenta i companya Merce.

Seguirem informant i treballant

NO al tancament de “la Gespa” !!

Estándar

Recollida de signatures

La nova política d’austeritat que abandera la vicerectora d’economia està portant al desmantellament de l’Escola Bressol Gespa, oblidant que es tracta d’un recurs essencial per a la conciliació laboral i un dret històric de les treballadores i treballadors i de la comunitat universitària.Des del 2010 fins a l’actualitat l’aportació de la UAB a l’Escola Bressol Gespa s’ha reduït en prop d’un 30% (de 267.000 € l’any 2010 a 190.000 € l’any 2014). Aquestes reduccions s’han traduït en pujades en la quota d’escolaritat de les famílies (de 419 €/mes l’any 2010 a 444 €/mes l’any 2014).
S’ha tocat el moll de l’os com fa palesa la reducció del 35% que el centre ha patit aquest any en les inscripcions d’alumnes.
No obstant això, pel 2015 la vicerectora ha proposat reduir l’aportació de la UAB en un 60%, deixant-la en 80.000 euros. A la pràctica, això suposa la inviabilitat econòmica i el tancament de l’Escola.

Posem en el vostre coneixement que:

L’Escola Bressol Gespa és un servei essencial: amb 40 anys d’història vinculada a la UAB, és un recurs imprescindible per a la conciliació laboral, però també participa de la recerca, la docència i la projecció de la universitat. Així ho entenen 20 de 50 universitats públiques espanyoles que, tot i ser molt mes petites que la UAB, oferten escoles infantils als seus campus.
Un nou empitjorament de les condicions laborals de les mestres no permetrà mantenir la mateixa qualitat docent: “La Gespa”, ha patit 4 anys seguits de retallades en la partida que la UAB destinava a la seva subvenció. Part de l’equip docent ha estat acomiadat o traslladat. Les mestres ja han vist degradades les seves condicions laborals: han patit l’increment de la jornada de treball i la reducció de la seva retribució de la mateixa manera que les persones que treballen a la UAB. Els sous de les mestres se situen ara per sota de la mitjana de les escoles bressol públiques.
Un nou increment en les quotes no només impossibilitarà l’accés al servei a les persones amb les rendes més baixes, sinó que provocarà una greu davallada d’inscripcions fent l’Escola econòmicament inviable: Les famílies fa dos anys consecutius que pateixen increments de quota fins a una quantitat que ja és equiparable o superior, a la d’escoles privades. L’últim increment ha reduït la inscripció en un 35%.
Sota la tutela del Patronat Gespa (constituït per l’Ajuntament de Cerdanyola i la UAB), i com a centre de titularitat privada per a treballadors i treballadores de l’espai públic, l’Escola estarà sempre en una posició de difícil equilibri.

Per tant, els sota signants DEMANEM:

  • Que NO s’apliquin més retallades a la subvenció de la UAB a l’Escola Bressol Gespa, i es dediquin els recursos necessaris per fer possible un servei de qualitat accessible al conjunt la comunitat universitària i no només a col·lectius amb major retribució salarial.
  • Que es reprenguin les actuacions per incorporar Gespa a la xarxa d’escoles bressol públiques.
  • Que es valori la contribució del centre en totes les seves dimensions i no només des de la vessant econòmica.

Si vols donar el teu suport, pots fer-ho mitjançant le:

FORMULARI DE RECOLLIDA DE SIGNATURES

Més informació